Styrelse

Rustan Panday
Rustan Panday
Styrelseordförande sedan 2015; vald till styrelseledamot i Storytel Sweden AB 2011.

Född:
1969

Utbildning/bakgrund:
Rustan Panday har en bred erfarenhet och har arbetat inom mediesektorn i över 20 år. Han är entreprenör och grundare av Mediaplanet AB, ett medieföretag med verksamhet i 18 länder.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen:
Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare:
Ja

Övriga viktiga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Never Eat Alone Invest II. Ledamot Never Eat Alone Invest I. Ledamot Brf Harpan 38. Advisory Board UNHCR Sverige. Styrelseledamot i Norstedts Förlagsgrupp AB.

Innehav i företaget:
Rustan har 2 027 908 B-aktier i företaget

Teckningsoptioner:

Stefan Blom
Stefan Blom
Styrelseledamot sedan 2020

Född:
1972

Utbildning/bakgrund:
Stefan har en utbildning från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har 20 års global erfarenhet, särskilt när det gäller skalning och transformerande förändringar av strategier och affärsmodeller från olika chefspositioner inom underhållnings- och teknikbranschen. Stefan kommer närmaste från en befattning som Spotifys Chief Strategy Officer och Chief Content Officer, och dessförinnan hade han flera internationella befattningar inom EMI Group och Hutchison Telecom/3. Därutöver är Stefan en aktiv investerare, rådgivare och styrelseledamot i kors­ningen mellan teknik, medier och internet.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare:
Ja

Innehav i företaget:
Stefan har 1 258 B-aktier i företaget.

Teckningsoptioner:
35 000

Helen Fasth Gillstedt
Helen Fasth Gillstedt
Styrelseledamot sedan 2019

Född:
1962

Utbildning/bakgrund:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på International Business samt Finansiell styrning. Studier i Hållbar Samhällsutveckling vid Stockholm Resilience Center/Stockholms Universitet. Hon var tidigare styrelseledamot i bland annat Humana AB, AcadeMedia AB, Lindorf AS, NAI Svefa AB, Intrum AB, Swedesurvey AB, Precise Biometrics AB och Technology Nexus AB. Hon har även haft ledande befattningar inom olika områden i SAS-koncernen och Statoil-koncernen.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare:
Ja

Övriga viktiga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskott i Munters AB och Powercell AB. Styrelseledamot och ledamot av ersättningsutskottet i Handelsbanken Fonder AB samt deras representant i ett flertal valberedningar. Styrelseledamot i Viva Wine Group AB.

Innehav i företaget:
Helen har 3 000 B-aktier i företaget.

Teckningsoptioner:
10 000

Malin Holmberg
Malin Holmberg
Styrelseledamot sedan 2020

Född:
1971

Utbildning/bakgrund:
MBA från INSEAD och civilekonom i internationell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Malin har över 20 års erfarenhet inom internationellt ledarskap med fokus på strategisk transformation och global skalning, samt investeringar med fokus på prenumerationsbaserade verksamheter och B2B SaaS. Hennes viktigaste befattningar har varit som partner på det europeiska riskkapitalbolaget Target Global i London, medlem av koncernledningen på Tele2 i roller som CEO för Tele2 Nederländerna och VD för Centraleuropa. Hennes tidigare karriär omfattar även företagsstrategi/M&A på Vodafone och managementkonsult på Marakon Associates, båda i London. Malin är även investerare och rådgivare till startup bolag inom teknik och B2B SaaS. Hon var tidigare styrelseledamot i bland annat Ramirent plc.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare:
Ja

Innehav i företaget:
Malin har 1 200 B-aktier i företaget.

Teckningsoptioner:
25 000

Nils Janse
Nils Janse
Styrelseledamot sedan 2015 och vald till styrelseledamot i Storytel Sweden AB 2013.

Född:
1981

Utbildning/bakgrund:
Civilingenjör i industriell ekonomi från KTH i Stockholm. Nils har erfarenhet av arbete som Engagement Manager på konsultfirman McKinsey & Company. Han är VD för och grundare av Delibr.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare:
Ja

Övriga viktiga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Delibr AB.

Innehav i företaget:
Nils har 41 374 B-aktier i företaget.

Teckningsoptioner:

Jonas Sjögren
Jonas Sjögren
Styrelseledamot sedan 2015 och vald till styrelseledamot i Storytel Sweden AB 2008.

Född:
1966

Utbildning/bakgrund:
Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en MBA från INSEAD. Han har arbetat i olika befattningar, t.ex. chef för en produkthanteringsavdelning på Ericsson AB från 1991 till 2003, och som chef för investeringar hos Exceca sedan 2004.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen:
Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare:
Nej

Övriga viktiga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Exceca Allocation AB, Markov Capital AB och Alsteron AB. Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB och styrelsesuppleant i Delibr AB.

Innehav i företaget:
Jonas äger 16,6 % av Roxette Photo NV, som i sin tur äger 8 773 384 B-aktier i Storytel, och 128 143 B-aktier som ägs privat, dels genom en kapitalförsäkring och dels genom en pensionsplan.

Teckningsoptioner:

Jonas Tellander
Jonas Tellander
Grundare av Storytel, styrelseledamot och VD sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2006 och VD sedan 2005 i Storytel Sweden AB, Interim Chief Development Officer sedan august 2021.

Född:
1970

Utbildning/bakgrund:
Jonas är Storytels grundare och VD. Han har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds tekniska högskola och en MBA från INSEAD. Han arbetade tidigare som chef för global licensiering hos Roche.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen:
Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare:
Ja

Innehav i företaget:
Jonas har 4 900 000 B-aktier i företaget.

Personaloptioner:
17 847

Teckningsoptioner:
62 500