Storytel träffar prognosen för Q2 2021

Storytel hade 1 626 900 betalande abonnenter i genomsnitt under andra kvartalet 2021, vilket är i linje med lämnad prognos på 1 625 000 betalande kunder. Den årliga abonnentökningen för det andra kvartalet 2021 landade på 369 900 jämfört med andra kvartalet 2020. Streamingintäkterna för det andra kvartalet 2021 kom in på 545,5 MSEK, vilket var i linje med prognos.

Det genomsnittliga antalet betalande abonnenter i Norden under andra kvartalet 2021 uppgick till 983 600, motsvarande 1 600 betalande abonnenter över prognos och en ökning på 150 300 abonnenter jämfört med andra kvartalet 2020. Streamingintäkterna i Norden kom in på 423,3 MSEK, vilket var i linje med prognos. ARPU kom in på 143 SEK, vilket var i linje med lämnad prognos på 143 SEK.

Genomsnittligt antal betalande abonnenter utanför Norden växte med 52 procent jämfört med det andra kvartalet 2020 och uppgick till 643 300 abonnenter, vilket var i linje med prognos och motsvarar en årlig ökning på 219 600 betalande abonnenter. Streamingintäkterna utanför Norden ökade till 122,1 MSEK under det andra kvartalet 2021, motsvarande en årlig intäktstillväxt på 32 procent och något under prognosen. ARPU för segmentet Non-Nordics uppgick till 63 SEK, vilket var något under prognosen för andra kvartalet 2021.

– Kundtillströmningen fortsatte i enlighet med plan under kvartalet. Tillväxten drevs av vår populära klassiker – Storytel Unlimited-abonnemanget – men också av det lägre prissatta Select-abonnemanget, som endast erbjuder konsumtion på lokalt språk, vilket bidrog till starkt stigande abonnenttal på den indiska marknaden under kvartalet, om än med något lägre ARPU, säger Jonas Tellander, grundare och VD för Storytel.

– Storytels övertygelse och vilja att skapa flexibla och attraktiva erbjudanden för alla konsumentgrupper, resulterade också i fler lanseringar av vårt Light-abonnemang  – en prenumerationslösning som erbjuder kunden en anpassad mängd lyssnings- och lästimmar varje månad – i Ryssland, Spanien, Mexiko och Turkiet, säger Jonas Tellander.

 

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming 

Tusen SEK 

Q2 2020  Q3 2020  Q4 2020  Q1 2021  Q2 2021  Q2 2021 
Totalt Streaming Utfall Prognos
Intäkter  459 115  490 234  503 449  517 075 545 451 545 000 
Täckningsbidrag 100 493  113 663  107 074  97 592 
Täckningsgrad  21,9%  23,2%  21,3%  18,9% 
Betalande abonnenter  1 257 000  1 360 300  1 442 000  1 540 600  1 626 900 1 625 000 
ARPU (SEK/Månad) 122  120  116  112  112 112 
Norden Streaming
Intäkter  366 322  394 453  399 639  401 834 423 323 422 000 
Täckningsbidrag 107 176  125 534  134 166  119 418 
Täckningsgrad  29,3%  31,8%  33,6%  29,7% 
Betalande abonnenter  833 300  902 000  926 000  957 500  983 600 982 000 
ARPU (SEK/Månad) 147  146  144  140  143 143 
Övriga länder Streaming 
Intäkter  92 793  95 781  103 810  115 240  122 128 123 000 
Täckningsbidrag -6 684  -11 872  -27 092  -21 826 
Täckningsgrad  -7,2%  -12,4%  -26,1%  -18,9% 
Betalande abonnenter  423 700  458 300  516 000  583 100  643 300 643 000 
ARPU (SEK/Månad) 73  70  67  66  63 64 

 

 

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.'

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sofie Zettergren, Chief Financial Officer, Storytel AB

Cell: +46 70 509 98 08
 

Dan Panas, Head of Global Communications & PR, Storytel AB

Cell: +46 70 186 52 90    

 

Om Storytel
Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på 25 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.