Storytel publicerar bolagsbeskrivning i samband med listbyte till Nasdaq First North

Fredag den 30 november 2018 godkände Nasdaq Stockholm AB Storytel AB:s (publ) (“Storytel” eller “Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Idag måndagen den 3 december 2018 publicerar Bolaget en bolagsbeskrivning i enlighet med Nasdaq First North:s noteringskrav.

Bolagsbeskrivningen kan återfinnas som bifogad fil i denna pressrelease eller på Bolagets hemsida https://investors.storytel.com. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till information om Bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

För ytterligare information, kontakta:

Sofie Zettergren, CFO
Telefon: +46 (0) 705-509 98 08
E-post: sofie@storytel.com

Om Storytel

Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten, Turkiet, Italien, och Mexico. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Printz Publishing, danska People´s Press, Storytel Publishing, Rabén & Sjögren och B.Wahlströms samt Norstedts Kartor.