Storytel överträffar prognosen för andra kvartalet 2019

Storytel hade 887 500 betalande abonnenter i genomsnitt under andra kvartalet 2019, vilket är en ökning med 53 200 kunder jämfört med första kvartalet 2019. Storytel överträffar därmed den prognos om 880 000 betalande abonnenter som tidigare lämnats och befäster även sin starka position som marknadsledare för abonnerade digitala tjänster för ljud- och e-böcker i Norden och norra Europa. Streamingintäkterna för andra kvartalet 2019 kom in på 320 MSEK, jämfört med 313 MSEK som prognostiserats. Årlig intäktstillväxt uppgår därmed till 37%.

Genomsnittligt antal betalande abonnenter under andra kvartalet 2019 i Norden uppgick till 669 200 abonnenter, motsvarande 9 200 betalande abonnenter över prognos. Det har varit en bra tillströmning till tjänsten på de nordiska marknaderna och även Storytels familjeabonnemang som lanserades i slutet av 2018 har gått över förväntan.  Streamingintäkterna i Norden kom in på 276 MSEK jämfört med prognos 270 MSEK. ARPU stiger p.g.a att familjeabonnemanget nu ligger på “normalpris”, jämfört med första kvartalet då det var ett introduktionspris. Årlig abonnenttillväxt i Norden uppgick till 26%.

– Vi har sett en fortsatt stark tillströmning av kunder under kvartalet – inte minst på den nordiska marknaden – och vårt nya familjeabonnemang har mottagits väl. Från juli månad sänks den digitala bokmomsen i Sverige, Norge och Finland vilket ger oss möjligheter att vässa vårt kunderbjudande och på samma gång, tack vare vår revenue share-modell med förlagen, förbättra intjäningen för författarna, säger Storytels VD Jonas Tellander.

Genomsnittligt antal abonnenter i segmentet Non-Nordic uppgick under andra kvartalet 2019 till 218 300  abonnenter, en ökning om ca 30 000 betalande abonnenter jämfört med första kvartalet 2019 och nära den prognos som tidigare kommunicerats om 220 000 abonnenter. Årlig abonnenttillväxt uppgick till 140%. I segmentet Non-Nordic uppgick streamingintäkterna till cirka 44 MSEK under andra kvartalet 2019, i linje med prognos.

Under kvartalet har Storytel lanserat Tyskland som sin 17:e marknad, och aviserat etablering i Brasilien och Sydkorea för 2019. I Sverige är Ztory-appen, sedan den 14 juni, introducerad som en del av Storytels rika kunderbjudande och adderar tillgång till digitala prenumerationer på över 700 populära dagstidningar och magasin.

– Vi är glada och ödmjuka inför att se en stark abonnent-tillväxt samtidigt som Storytels universum av läs- och lyssnarupplevelser expanderar både geografiskt och i relationen med kunderna. Att Storytel överträffar prognosen för perioden ger oss både kraft och fart in i det tredje kvartalet som kommersiellt sett är den starkaste perioden på året för vår bransch, säger Jonas Tellander.

Nyckeltal för affärsområdet Storytel Streaming

Valuta: tusen SEK    Q1 2018   Q2 2018   Q3 2018   Q4 2018   Q1 2019    Q2 2019   Q2 2019
Totalt Streaming Forecast Utfall
Intäkter 222 133 239 139 279 979 291 315 295 994 313 000 320 034
Täckningsbidrag1 24 079 25 045 22 063 30 444 31 372
Täckningsgrad 10,8% 10,5% 7,9% 10,5% 10,6%
Betalande abonnenter 577 900 621 200 720 900 768 700 834 300 880 000 887 500
ARPU (SEK/Månad)2 128 128 129 126 118 119 120
Norden Streaming3
Intäkter 205 987 218 714 253 081 259 256 258 288 270 000 276 347
Täckningsbidrag 56 584 57 986 62 327 82 645 75 329
Täckningsgrad 27,5% 26,5% 24,6% 31,9% 29,2%
Betalande abonnenter 503 200 530 200 595 400 616 300 645 500 660 000 669 200
ARPU (SEK/Månad) 136 138 142 140 133 136 138
Övriga länder, Streaming    
Intäkter 16 146 20 424 26 898 32 059 37 706 43 000 43 687
Täckningsbidrag ?32 505 ?32 941 ?40 264 ?52 200 ?43 957
Täckningsgrad ?201,3% ?161,3% ?149,7% ?162,8% ?116,6%
Betalande abonnenter 74 700 91 000 125 500 152 400 188 800 220 000 218 300
ARPU 72 75 71 70 67 65 67

_____________________________

1 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, in-house produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

2 ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. I kv1 2019 lanserade Storytel sitt familjeabonnemang i de nordiska länderna med en introduktionskampanj som drev ned ARPU något. Den sjunkande ARPUn förklaras även av att kvartalet har färre dagar (90) och tillväxt i länder med lägre pris.

3. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

 

För mer information, kontakta:

Dan Panas, kommunikationschef:  +46 70 186 52 90

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

 

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande.

 

Om Storytel

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 200 000 titlar i tjänsten. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och en förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst  för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms och Norstedts kartor. Ztory – en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 17 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.