Storytel håller Kapitalmarknadsdag den 14 januari – ser stark tillväxt och ny våg av expansion 2020–2023

Storytel AB (“Storytel”, “Bolaget”), norra Europas ledande ljudboks- och e-bokstjänst, håller på tisdagen den 14 januari sin Kapitalmarknadsdag på Biograf Sture i Stockholm. Bolaget prognostiserar lönsamhet för ytterligare 2–4 av sina lanserade marknader och en abonnenttillväxt på 36% under 2020. Det innebär att milstolpen om 1,5 miljoner betalande kunder förväntas passeras före utgången av året.  Streamingintäkterna förväntas därmed öka till 1,9–2,0 miljarder SEK, motsvarande 32–35% intäktstillväxt under 2020, och den genomsnittliga årliga intäktstillväxten för perioden 2020–2023 förväntas landa på cirka 35%.

 

Under tisdagens Kapitalmarknadsdag i centrala Stockholm kommer Storytels VD och grundare, Jonas Tellander, tillsammans med bolagets ledningsgrupp, att presentera Storytels strategi och finansiella mål, samt en överblick över utvecklingen i Storytels växande globala marknader för perioden 2020–2023.

– Storytels starka lokala förankring och unikt stora utbredning på världens bokmarknader, ger oss en stark position att ta marknadsandelar på en global ljudboksmarknad som står inför kraftfull tillväxt drivet av användarnas nya sätt att ta till sig berättelser, säger Jonas Tellander, VD och grundare av Storytel.

Storytels finansiella ambitioner för perioden 2020–2023

Under Kapitalmarknadsdagen kommer Storytels ledningsgrupp att ge en översikt över bolagets finansiella ambitioner för 2020 samt på medellång sikt.

Prognos och mål för 2020:

 • Antalet betalande kunder före slutet av 2020 prognostiseras till 1,5 miljoner, motsvarande en abonnenttillväxt på 36%.
   

 • Intäkterna från streamingverksamheten väntas öka med 32–35% och landa i spannet 1,9–2,0 miljarder SEK.
   

 • Storytel kommer lansera sin tjänst i ytterligare 1–3 länder under 2020, och fortsätta den starka expansionen i sina 20 redan lanserade länder.
   

 • Storytels negativa EBITDA-marginal förväntas förbättras från 16% negativ år 2019 till spannet 10–12% negativ under 2020. Detta med befintliga redovisningsprinciper, där kostnadsföringsmodellen av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar tillämpas. 

 • Storytel kommer under året byta till en redovisningsprincip där bolagets immateriella tillgångar aktiveras i balansräkningen. Även detta förväntas ge positiva effekter på lönsamheten och således finns möjlighet att förbättra den negativa EBITDA marginalen om 10–12% enligt ovanstående punkt. Detta kommer att ske inom befintlig redovisningsstandard K3 men kan ses som ett steg att byta till IFRS inom de närmaste åren.
   

 • Under 2020 förväntas ytterligare 2-4 marknader nå lönsamhet. Redan under inledningen av året har Nederländerna lyckats ansluta sig till gruppen av lönsamma Storytel-marknader som därmed blir det femte landet att nå lönsamhet. 

 

Mål fram till 2023:

 • Storytel förutspår en genomsnittlig årlig abonnenttilllväxt på omkring 40%.
   

 • En genomsnittlig årlig intäktstillväxt inom streamingverksamheten på omkring 35% förväntas uppnås.
   

 • Tillväxt kommer att prioriteras före lönsamhet under förutsättningen att man ser en stärkt CLV/SAC.
   

 • Lönsamhet förväntas uppnås på varje enskild lokal marknad inom fem år från lansering.
   

 • Fortsatt expansion med lanseringar på över 20 nya marknader.

 

Kapitalmarknadsdagens agenda (samtliga tider avser centraleuropeisk tid, CET)

08.30

Kaffe och smörgås

09.00

Jonas Tellander, CEO och grundare av Storytel.

Ingrid Bojner, Chief Commercial Officer

Stefan Tegenfalk, Chief Digital Officer

10.00

Kaffepaus

10.30

Rickard Henley, Chief Publishing Officer

Sofie Zettergren, Chief Financial Officer

Summering av CEO Jonas Tellander 

11.30 

Q&A med Storytels ledningsgrupp

12.00

Storytels kapitalmarknadsdag avslutas

 

Ta del av presentationen

Presentationen från tisdagens Kapitalmarknadsdag kommer finnas tillgänglig från tisdag morgon på Storytel IR hemsida här. En filmad version av presentationen kommer att läggas upp på hemsidan under onsdagen.

 

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399. 

 

För mer information: 

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36

Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08

Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90

 

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.