Bokslutskommuniké 2020

Den 19 februari 2021 klockan 08.00 CET publicerade Storytel AB sin rapport för fjärde kvartalet 2020. Samma dag kl 10.30 CET hölls en presentation av rapporten.

Sofie Zettergren

Kontakt

Sofie Zettergren
CFO