Ledningsgrupp

Jonas Tellander
Jonas Tellander
Grundare av Storytel, VD och styrelseledamot sedan 2015. VD i Storytel Sweden AB sedan 2005 samt styrelsemedlem sedan 2006

Född: 1970
Utbildning/Bakgrund: Magisterexamen i kemiteknik från Lunds universtitet samt MBA från INSEAD. Grundare av Storytel. Jobbade innan dess på läkemedelsbolaget Roche som Head of Global Licensing.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Jonas Tellander äger 5 000 000 B-aktier i bolaget

Sofie Zettergren
Sofie Zettergren
Chief Financial Officer (CFO) sedan 2013

Född: 1986
Utbildning/Bakgrund: Masterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet samt studier vid Singapore Management University. Sofie har tidigare arbetat med revision på Ernst & Young.
Aktieinnehav i Bolaget: Sofie Zettergren äger 23 520 B-aktier i bolaget

Ingrid Bojner
Ingrid Bojner
Chief Commercial Officer (CCO) sedan 2018

Född: 1973
Utbildning/bakgrund: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid MBA-programmet på UCLA. Ingrid har 12 års erfarenhet som konsult på McKinsey & Company och lämnade 2010 som lokal partner. Hon har även varit VP & Head of Sales på TeliaSonera, ställföreträdande VD samt marknadschef på SSE ExEd och har även grundat och drivit Dirgni Development.
Aktieinnehav i Bolaget: Ingrid Bojner äger 11 000 B-aktier i bolaget

Rickard Henley
Rickard Henley
Chief Publishing Officer (CPO) sedan 2017

Född: 1974
Utbildning/Bakgrund: Studier i litteratur vid Stockholms Universitet samt Hyper Island. Rickard har tidigare varit Head of Interactive Media inom TV4-gruppen samt Head of Digital inom Norstedts Förlagsgrupp.
Aktieinnehav i Bolaget: Rickard Henley äger inga aktier i bolaget

Stefan Tegenfalk
Stefan Tegenfalk
Chief Development Officer (CDO) sedan 2019

Född: 1965
Utbildning/Bakgrund: Utbildning i tele och teknologi. Stefan har grundat Telecyber som köptes upp av Bredbandsbolaget och han har även grundat Massolit Förlag som sedan köptes av Storytel. Han har även skrivit flera böcker varav den första publicerades 2009. Stefan har tidigare varit ansvarig för Storytels internationella expansion i rollen som Head of Expansion.
Aktieinnehav i Bolaget: Stefan Tegenfalk äger 2 A-aktier och 344 494 B-aktier i bolaget