Ledningsgrupp

Jonas Tellander
Jonas Tellander
Grundare av Storytel, VD och styrelseledamot sedan 2015. VD i Storytel Sweden AB sedan 2005 samt styrelsemedlem sedan 2006

Född: 1970
Utbildning/Bakgrund: Magisterexamen i kemiteknik från Lunds universtitet samt MBA från INSEAD. Grundare av Storytel. Jobbade innan dess på läkemedelsbolaget Roche som Head of Global Licensing.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Aktieinnehav i Bolaget: Jonas Tellander äger 4 900 000 B-aktier i bolaget

Sofie Zettergren
Sofie Zettergren
Chief Financial Officer (CFO) sedan 2013

Född: 1986
Utbildning/Bakgrund: Masterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet samt studier vid Singapore Management University. Sofie har tidigare arbetat med revision på Ernst & Young.
Aktieinnehav i Bolaget: Sofie Zettergren äger 18 020 B-aktier i bolaget

Ingrid Bojner
Ingrid Bojner
Chief Commercial Officer (CCO) sedan 2018

Född: 1973
Utbildning/bakgrund: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt studier vid MBA-programmet på UCLA. Ingrid har 12 års erfarenhet som konsult på McKinsey & Company och lämnade 2010 som lokal partner. Hon har även varit VP & Head of Sales på TeliaSonera, ställföreträdande VD samt marknadschef på SSE ExEd och har även grundat och drivit Dirgni Development.
Aktieinnehav i Bolaget: Ingrid Bojner äger 25 500 B-aktier i bolaget

Jörgen Gullbrandson
Jörgen Gullbrandson
Chief Development Officer sedan januari 2021.

Född: 1972
Utbildning/bakgrund: Jörgen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han har arbetat i ledande positioner under de senaste 20 åren, oftast som CFO men även som VD, COO eller MD på bolag som Readly, Universum, Glocalnet BBDO, Boxman och Beiersdorf. Andra uppdrag: VD och styrelseordförande Schicksal AB
Aktieinnehav i Bolaget: 4 000 B-aktier.

Helena Gustafsson
Helena Gustafsson
Chief Content Strategy Officer sedan 2020

Född: 1973
Utbildning/Bakgrund: Bachelor of Arts, Litteratur. Kom in företaget efter Storytels förvärv av StorySide 2013 som Helena var VD för. Hon har tidigare också haft roller som Head of Licensing och Head of Global Publishing på Storytel.
Aktieinnehav i Bolaget: Helena Gustafsson äger inga aktier i bolaget