Ledningsgrupp

Jonas Tellander
Jonas Tellander
Grundare av Storytel, styrelseledamot och VD sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2006 och VD sedan 2005 i Storytel Sweden AB.

Född:
1970

Utbildning/bakgrund:
Jonas är Storytels grundare och VD. Han har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds tekniska högskola och en MBA från INSEAD. Han arbetade tidigare som chef för global licensiering hos Roche.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen:
Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare:
Ja

Innehav i företaget:
Jonas har 4 900 000 B-aktier i företaget.

Personaloptioner:
12 809

Teckningsoptioner:
25 000

Sofie Zettergren
Sofie Zettergren
Chief Financial Officer sedan 2013.

Född:
1986

Utbildning/bakgrund:
Civilekonom från Uppsala universitet och studier vid Singapore Management University. Innan hon började på Storytel arbetade hon med revision på Ernst & Young.

Innehav i företaget:
Sofie Zettergren har 18 020 B-aktier i företaget.

Personaloptioner:
7 685

Teckningsoptioner:
15 000

Ingrid Bojner
Ingrid Bojner
Chief Commercial Officer (CCO) sedan 2018.

Född:
1973

Utbildning/bakgrund:
Civilekonom i företagsadministration från Handelshögskolan i Stockholm och MBA-studier vid UCLA. Ingrid har 12 års erfarenhet från McKinsey & Company och slutade 2010 som lokal partner. Hon har också arbetat som vice VD och försäljningschef på TeliaSonera, vice VD och CMO på SSE ExEd, och har drivit sitt eget företag, Dirgni Development.

Innehav i företaget:
Ingrid Bojner har 26 860 B-aktier i företaget.

Personaloptioner:
9 871

Teckningsoptioner:
26 860

Jörgen Gullbrandson
Jörgen Gullbrandson
Chief Development Officer sedan januari 2021.

Född:
1972

Utbildning/bakgrund:
Jörgen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han har arbetat i ledande positioner under de senaste 20 åren, oftast som CFO men även som VD, COO eller MD på bolag som Readly, Universum, Glocalnet BBDO, Boxman och Beiersdorf. Andra uppdrag: VD och styrelseordförande Schicksal AB.

Innehav i företaget:
Jörgen Gullbrandson har 4 000 B-aktier i företaget.

Personaloptioner:

Teckningsoptioner:

Helena Gustafsson
Helena Gustafsson
Chief Content Strategy Officer sedan 2020.

Född:
1973

Utbildning/bakgrund:
Bachelor of Arts, Litteratur. Kom in företaget efter Storytels förvärv av StorySide 2013, där Helena var VD. I samband med att hon tillträdde positionen som Chief Content Strategy Officer återtillträdde Helena även rollen som VD för StorySide. Helena har tidigare haft flera nyckelroller på Storytel, bland annat Head of Global Publishing.

Innehav i företaget:
Helena Gustafsson har 18 258 B-aktier i företaget.

Personaloptioner:
4 939

Teckningsoptioner: