Emission i Storytel i samband med tillträde vid förvärvet av en majoritetsandel i förlaget Lind & Co

Som tidigare kommunicerats den 18 mars 2021 har Storytel ingått avtal om förvärv av 70 procent av aktierna i det svenska förlaget Bokförlaget Lind & Co AB (“Lind & Co”). Storytel har idag, den 1 april 2021, tillträtt förvärvet och således blivit majoritetsägare i Lind & Co.

Den 1 april 2021 tillträdde Storytel förvärvet av 70 procent av aktierna i det svenska förlaget Lind & Co. I enlighet med tidigare kommunicerad information erläggs köpeskillingen delvis kontant och delvis genom emission av aktier i Storytel AB (publ).

Genom emissionen har idag 343 394 nya B-aktier emitterats. Aktiekapitalet uppgår efter emissionen till 34 129 214,50 kr. Totalt antal aktier i Storytel efter emissionen uppgår till 68 258 429 aktier, fördelat på 635 A-aktier och 68 257 794 B-aktier. De nya aktierna motsvarar cirka 0,50 procent av det totala antalet aktier och röster i Storytel på en fullt utspädd basis. Teckningskursen i emissionen om cirka 230,64 kr beräknades som den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets B-aktie under de 20 handelsdagar på Nasdaq First North Growth Market som föregick den dag som infaller tre vardagar före den 1 april 2021. Teckning och tilldelning av aktier har genomförts enligt plan och ökningen av Storytels aktiekapital har anmälts för registrering hos Bolagsverket.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

För ytterligare information, kontakta:

Sofie Zettergren, Chief Financial Officer, Storytel
Tel: +46 70 509 98 08

Dan Panas, Head of Global Communications & PR, Storytel
Tel: +46 70 186 52 90

Om Storytel
Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på över 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.