Delårsrapport januari – september 2021

Höjdpunkter (juli – september)

Finansiella höjdpunkter

  • Ökat intäkterna från streaming med 19% från Q3 2020 till 583 (490) MSEK, + 20% med fasta växelkurser.
  • Ökat abonnentstocken med 27% från Q3 2020 till i genomsnitt 1 724 000 (1 360 300)
  • Storytel Books intäkter ökade med 20% från Q3 2020, EBIT marginal om 24,7% (16,1%), drivet av stark organisk tillväxt samt förvärvet av Lind & Co.
  • Nettoomsättningen för streaming och books ökade med 17,3% till 714 (609) MSEK i Q3 2021
  • Resultat per aktie, efter skatt uppgick till -0,92 (-0,38) SEK i Q3 2021, före och efter utspädning

Övriga höjdpunkter

  • En extra bolagsstämma hölls den 23 september. Stefan Blom valdes till styrelseordförande, Joakim Rubin valdes som representant för EQT till ny styrelseledamot. Nils Janse avgick som ledamot för styrelsen som i övrigt är oförändrad.
  • Förvärv av det finska förlaget Aula & Co slutfört vilket stärker Storytels position på den finska marknaden.

Höjdpunkter efter kvartalets slut

  • Bolaget anslöts till UN Global Compact, världens mest omfattande hållbarhetsinitiativ, vilket framhåller Storytel’s engagemang att investera i och bidra till ett hållbart samhälle.

 

Tabell 1: Nyckeltal för affärsområdena Streaming och Books

Tusen SEK Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021
Totalt streaming 1         Prognos
Intäkter 490 234 503 449 517 075 545 451 583 084 604 000-608 000
Täckningsbidrag 113 663 107 074 97 592 105 933 94 655
Täckningsgrad 23,2% 21,3% 18,9% 19,4% 16,2%
Betalande abonnenter genoms. 1 360 300 1 442 000 1 540 600 1 626 900 1 724 000 1 789 000-1 796 000
ARPU (SEK/månad) 120 116 112 112 113 113
       
Streaming Nordics1        
Intäkter 394 453 399 639 401 834 423 323 447 199 459 000-461 000
Täckningsbidrag 125 534 134 166 119 418 127 010 135 684
Täckningsgrad 31,8% 33,6% 29,7% 30,0% 30,3%
Betalande abonnenter genoms. 902 000 926 000 957 500 983 600 1 024 000 1 044 000-1 047 000
ARPU (SEK/månad) 146 144 140 143 146 147
       
Streaming Non-Nordics        
Intäkter 95 781 103 810 115 240 122 128 135 885 145 000-147 000
Täckningsbidrag -11 872 -27 092 -21 826 -21 078 -41 030
Täckningsgrad -12,4% -26,1% -18,9% -17,3% -30,2%
Betalande abonnenter genoms. 458 300 516 000 583 100 643 300 700 000 745 000-749 000
ARPU (SEK/månad) 70 67 66 63 65 65
       
Books        
Intäkter 150 391 197 346 125 189 149 962 180 116
Täckningsbidrag 63 667 81 774 52 852 66 479 83 436
Täckningsgrad 42,3% 41,4% 42,2% 44,3% 46,3%

1. Storytel Norge är inkluderat i ovan siffror till 100%. I de konsoliderade siffrorna rapporteras Norge enligt klyvningsmetoden.

 

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lindblom, Head of FP&A and Investor Relations: +46 72 506 14 22
Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.

FNCA Sweden AB is the company’s certified adviser. FNCA can be reached at info@fnca.se or +46 8 528 00 399.

 

Om Storytel

Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 700 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på 25 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.