Delårsrapport januari – september 2020 Storytel AB (publ)

  • Ökat intäkterna från streaming med 23% från kv3 2019, till 490 (399) MSEK
  • Ökat abonnentstocken med 34% från kv3 2019 till i genomsnitt 1,360,000 (1,014,400) abonnenter
  • Ökat nettoomsättningen till 609 MSEK från 491 MSEK i kv3 2019
  • Resultat per aktie, efter skatt uppgick till -0.38 (-1.37) SEK, före och efter utspädning
  • Tecknat avtal om att förvärva en 70% majoritetsandel i Islands ledande bokförlag Förlagid
  • Förvärvat Kitab Sawti, en ledande ljudbokstjänst i Mellanöstern
  • Förvärvat en 80% majortitetsandel i Earselect AB, ett nordiskt produktionsbolag för ljudböcker
  • Tecknat avtal om att förvärva iCast Ltd, en pionjär på ljudboksmarknaden i Israel.

Table 1: Key performance indicators for Streaming and Print Publishing 

Värde: tusen SEK Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Streaming Totalt        Actual8     Forecast1
Intäkter 399,178 421,454 429,251 459,115 490,234 499,500
Täckningsbidrag2,8 53,043 58,977 92,611 100,493 113,663
Täckningsgrad 13.3% 14.0% 21.6% 21.9% 23.2%
Betalande abonnenter3 1,014,400 1,083,400 1,154,800 1,257,000 1,360,300 1,435,000
ARPU4 (SEK/månad) 131 130 124 122 120 116
Streaming Nordics5
Intäkter 340,315 352,222 349,768 366,322 394,453 396,000
Täckningsbidrag2,8 109,563 115,689 113,476 107,176 125,534
Täckningsgrad 32.2% 32.8% 32.4% 29.3% 31.8%
Betalande abonnenter3 736,000 757,600 785,800 833,300 902,000 922,000
ARPU4 (SEK/månad) 154 155 148 147 146 143
Streaming Non-Nordics
Intäkter 58,863 69,233 79,484 92,793 95,781 103,500
Täckningsbidrag2,8 -56,521 -56,713 -20,866 -6,684 -11,872
Täckningsgrad -96.0% -81.9% -26.3% -7.2% -12.4%
Betalande abonnenter3 278,400 325,800 369,000 423,700 458,300 513,000
ARPU4 (SEK/månad) 70 71 72 73 70 67
Print Publishing6
Intäkter 116,371 179,562 114,737 126,743 150,391
Täckningsbidrag7 33,327 65,592 41,678 44,147 63,667
Täckningsgrad 28.6% 36.5% 36.3% 34.8% 42.3%

__________________________

1. Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, externa produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

3. Betalande abonnenter avser genomsnittligt antal betalande abonnenter under kvartalet. Kunder som enbart prenumererar på Ztory är inte inkluderade. För familjekonton, räknas varje standard (vuxen)-stream (ej s.k Kids Mode) som en betalande kund.   

4. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. 

5. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

6. Print Publishing är hänförligt till försäljning av fysiska böcker samt digitala böcker i andra försäljningskanaler än Storytel. Koncernintern försäljning från Storytel är eliminerad. Samtliga förlag i Sverige och utomlands ingår.

7. Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, royalty till rättighetsinnehavare, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader.

8. Från och med Q1 2020 har Storytel valt att frivilligt tillämpa aktiveringsmodellen istället för kostnadsföringsmodellen avseende internt utvecklade immateriella rättigheter. I denna tabell kommer utvecklingen av vår digitala ljudbokskatalog aktiveras och inte längre kostnadsföras från och med kv1 2020. 

Kommande rapporter

Year-End Report 2020 – 19 Feb 2021
Annual Report 2020 – 1 April 2021
Interim Report Jan – Mar 2021 – 7 May 2021
Interim Report Jan – June 2021 – 6 Aug 2021
Interim Report Jan – Sept 2021 – 5 Nov 2021

Annual general meeting of shareholders

The annual general meeting of shareholders will be held in Stockholm on 6 May, 2021. More details about time and location will be published on Storytels website closer to the event.

Denna information är sådan som Storytel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-10 08:00 CET.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.

För mer information:

Jörgen Gullbrandson, Interim CFO: +46 733 780 175
Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90