Delårsrapport januari – september 2019 Storytel AB (publ)

Klicka här för att se video där VD Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren guidar igenom rapporten. För fullständig rapport, se bifogad pdf (på engelska).

  • Ökat intäkterna från streaming med 43% från kv3 2018 till 399 (280) MSEK
  • Ökat abonnentstocken med 41% från kv3 2018, till i genomsnitt 1 014 400 (720 900) abonnenter
  • Ökat nettoomsättningen från kv3 2018 till 491 (338) MSEK
  • Resultat per aktie, efter skatt uppgick till -1,37 (-1,19) SEK
  • Lanserat i Brasilien och gått in i Colombia som drivs av den mexikanska landsorganisationen.
  • Ingått ett nytt avtal med Bonnierförlagen i Sverige
  • Förvärvat Finlands tredje största förlagshus, Gummerus Kustannus Oy. I samband med tillträde av förvärvet genomfördes en riktad nyemission.

Tabell 1: Nyckeltal för Streaming och Print Publishing

Valuta: tusen SEK             Q3 2018             Q4 2018             Q1 2019             Q2 2019             Q3 2019             Q4 2019
Totalt Streaming Actual Forecast1
Intäkter 279 979 291 315 295 994 320 034 399 178 417 000
Täckningsbidrag2 22 063 30 444 31 372 29 407 53 043
Täckningsgrad 7,9% 10,5% 10,6% 9,2% 13,3%
Betalande abonnenter3 720 900 768 700 834 300 887 500 1 014 400 1 079 000
ARPU4 (SEK/Månad) 129 126 118 120 131 129
Norden Streaming5
Intäkter 253 081 259 256 258 288 276 347 340 315 349 000
Täckningsbidrag2 62 327 82 645 75 329 70 443 109 563
Täckningsgrad 24,6% 31,9% 29,2% 25,5% 32,2%
Betalande abonnenter3 595 400 616 300 645 500 669 200 736 000 756 000
ARPU4 (SEK/Månad) 142 140 133 138 154 154
Övriga länder Streaming
Intäkter 26 898 32 059 37 706 43 687 58 863 68 000
Täckningsbidrag2 -40 264 -52 200 -43 957 -41 036 -56 521
Täckningsgrad -149,7% -162,8% -116,6% -93,9% -96,0%
Betalande abonnenter3 125 500 152 400 188 800 218 300 278 400 323 000
ARPU4 (SEK/Månad) 71 70 67 67 70 70
Print Publishing6
Intäkter 116 252 170 435 107 316 109 053 116 371
Täckningsbidrag7 40 140 54 681 32 775 28 830 33 327
Täckningsgrad 34,5% 32,1% 30,5% 26,4% 28,6%

_____________________________

1. Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten.

2. Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehållskostnader (royalty för licensierat innehåll, in-house produktioner och royalty till rättighetsinnehavare), transaktionskostnader och marknadsföringskostnader. Storytel Reader eller Ztory ingår ej.

3. Betalande abonnenter avser genomsnittligt antal betalande abonnenter under kvartalet. Kunder som enbart prenumererar på Ztory är inte inkluderade. För familjekonton, räknas varje standard (vuxen)-stream (ej s.k Kids Mode) som en betalande kund.   

4. ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad. 

5. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden.

6. Print Publishing är hänförligt till försäljning av fysiska böcker samt digitala böcker i andra försäljningskanaler än Storytel. Koncernintern försäljning från Storytel är eliminerad. Samtliga förlag i Sverige och utomlands ingår.

7. Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, royalty till rättighetsinnehavare, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader.

 

Kommande rapporter 

Bokslutskommuniké 2019 20 Feb 2020
Årsredovisning 2019 2 April 2020
Delårsrapport jan – mars 2020 12 May 2020
Delårsrapport jan – juni 2020 11 Aug 2020
Delårsrapport jan – sep 2020 10 Nov 2020

Årsstämma 

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 6 maj 2020. Mer detaljer om tid och plats kommer att publiceras på Storytels hemsida närmare eventet.

Kapitalmarknadsdag

Storytel kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 14 januari 2020. Eventet kommer att äga rum på Biograf Sture mellan 09.00-12.30. Föranmälan krävs.
FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.
Stockholm, 12 november 2019
Styrelsen i Storytel AB (publ)

För mer information: 

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36
Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08
Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90
Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.

Om Storytel

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 300 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet. Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo. Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Gummerus Kustannus och Norstedts kartor. Ztory – en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 18 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.