Delårsrapport januari – september 2018

Höjdpunkter under kv3 2018

  • Ökat abonnentstocken med 41% från kv3 2017, till 720 900 abonnenter i genomsnitt i kv3 2018.
  • Ökat Streaming-intäkterna med 41% från kv3 2017, till 280 MSEK i kv3, 2018
  • Ökat andelen Streaming-intäkter från utlandet till 51%
  • Öppnat upp kontor i Bangkok, en regional hub för den asiatiska marknaden som Storytel kommer expandera till under 2019
  • Genomfört en lyckad riktad nyemission om 500 MSEK
  • Norstedts Förlagsgrupp AB ingick avtal om att förvärva Printz Publishing med författarskap som Jojo Moyes. Tillträde skedde första oktober 2018.
Key numbers for Streaming and Print Publishing
Valuta: tusen SEK Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 Forecast (1)
Totalt Streaming
Intäkter 197 881 209 225 222 133 239 139 279 979 290 000
Täckningsbidrag (2) 27 784 30 277 24 079 25 045 22 063
Täckningsgrad 14,00% 14,50% 10,80% 10,50% 7,90%
Betalande abonnenter 503 900 533 400 577 900 621 200 720 900 765 000
ARPU (SEK/Månad) (3) 131 131 128 128 129 126
Sverige Streaming
Intäkter 113 709 118 038 122 046 125 759 135 986 137 500
Täckningsbidrag 32 872 38 501 43 067 35 763 40 888
Täckningsgrad 28,90% 32,60% 35,30% 28,40% 30,10%
Betalande abonnenter 282 300 292 700 305 100 314 700 336 200 341 000
ARPU (SEK/Månad) 134 134 133 133 135 134
Utlandet Streaming (4)
Intäkter 84 172 91 187 100 087 113 380 143 993 152 500
Täckningsbidrag -5 088 -8 224 -18 988 -10 718 -18 826
Täckningsgrad -6,00% -9,00% -19,00% -9,50% -13,10%
Betalande abonnenter 221 600 240 700 272 800 306 500 384 700 424 000
ARPU (SEK/Månad) 127 126 122 123 125 120
Print Publishing (5)
Intäkter 132 619 173 832 106 312 115 898 116 252
Täckningsbidrag (6) 47 905 66 854 39 223 41 889 40 140
Täckningsgrad 36,10% 38,50% 36,90% 36,10% 34,50%

(1) Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten

(2) Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader

(3) ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad

(4) I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden

(5) Print Publishing är hänförligt till fysisk utgivning. Koncernintern försäljning är eliminerad. Barnens bokklubb ingår ej i tabellen.

(6) Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader

Bokslutskommunikén för januari – december 2018 kommer att avges den 25 februari 2019

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl 08:20 CEST.

För mer information, kontakta:

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36
Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08

About Storytel

Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten, Turkiet och Italien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Printz Publishing, Kontentan, Telegram, danska People´s Press, Storytel Publishing, Rabén & Sjögren och B.Wahlströms samt Norstedts Kartor.