Delårsrapport januari – juni 2021

Höjdpunkter

Finansiella

 • Ökat intäkterna från streaming med 19% från Q2 2020 till 545 (459) MSEK, + 22% med fasta växelkurser.
 • Ökat abonnentstocken med 29% från Q2 2020 till i genomsnitt 1 626 900 (1 257 000) i genomsnitt
 • Ökat nettoomsättningen till 641 (554) MSEK i Q2 2021
 • Resultat per aktie, efter skatt uppgick till -2,04 (-0,91) SEK i Q2 2021, före och efter utspädning

Övriga

 • Höll ordinarie bolagsstämma den 4 maj
 • Signerade avtal att förvärva det finska förlaget Aula & Co AB
 • Ingick ett partnerskap med Spotify, innebärande att Storytel-abonnenter kommer att kunna lyssna på Storytels bibliotek av ljudböcker på Spotify genom att länka de två kontona.

Höjdpunkter efter kvartalets slut

 • Reviderade prognosen för helåret 2021
  • Från 2,1 – 2,2 miljoner betalande abonnenter till 1,95 – 2,0 miljoner betalande abonnenter
  • Från 2 400 – 2 500 MSEK i streamingintäkter till 2 250 – 2 300 MSEK i streamingintäkter
  • Från 0 – 5% negativ EBITDA marginal till 6 – 8% negativ EBITDA marginal

Tabell 1: Nyckeltal för affärsområdena Streaming och Books

Tusen SEK Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
Totalt streaming 1 Prognos
Intäkter 459 115 490 234 503 449 517 075 545 451 586 000
Täckningsbidrag 100 493 113 663 107 074 97 592 105 933
Täckningsgrad 21,9% 23,2% 21,3% 18,9% 19,4%
Betalande abonnenter genoms. 1 257 000 1 360 300 1 442 000 1 540 600 1 626 900 1 723 000
ARPU (SEK/månad) 122 120 116 112 112 113
Streaming Nordics1
Intäkter 366 322 394 453 399 639 401 834 423 323 451 000
Täckningsbidrag 107 176 125 534 134 166 119 418 127 010
Täckningsgrad 29,3% 31,8% 33,6% 29,7% 30,0%
Betalande abonnenter genoms. 833 300 902 000 926 000 957 500 983 600 1 033 000
ARPU (SEK/månad) 147 146 144 140 143 146
Streaming Non-Nordics
Intäkter 92 793 95 781 103 810 115 240 122 128 135 000
Täckningsbidrag -6 684 -11 872 -27 092 -21 826 -21 078
Täckningsgrad -7,2% -12,4% -26,1% -18,9% -17,3%
Betalande abonnenter genoms. 423 700 458 300 516 000 583 100 643 300 690 000
ARPU (SEK/månad) 73 70 67 66 63 65
Books
Intäkter 126 743 150 391 197 346 125 189 149 962
Täckningsbidrag 44 147 63 667 81 774 52 852 66 479
Täckningsgrad 34,8% 42,3% 41,4% 42,2% 44,3%

1. Storytel Norge är inkluderat i ovan siffror till 100%. I de konsoliderade siffrorna rapporteras Norge enligt klyvningsmetoden.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36
Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08
Dan Panas, Head of Communications: +46 70 186 52 90

Denna information utgör insiderinformation i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angivet i detta pressmeddelande av Bolagets nyhetsdistributör Cision.

FNCA Sweden AB is the company’s certified adviser. FNCA can be reached at info@fnca.se or +46 8 528 00 399.

Om Storytel

Storytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på 25 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.