Certified Adviser

Alla bolag vars aktier ska handlas på Nasdaq First North Growth Markets har en certified adviser som guidar och stödjer bolaget genom listningsprocessen och därefter övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.

FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Storytel.

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
Telefon: 08-528 00 399
www.fnca.se