Årsredovisning 2019 – Storytel AB (publ)

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil.

För mer information, kontakta:

Jörgen Gullbrandson, Interim CFO: 0733 780 175

Dan Panas, Head of Communications: 070 186 52 90

 

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. 

FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399.