Aktiekapitalets utveckling

Följande tabell visar aktiekapitalets utveckling under den period som täcks av den finansiella överblicken.

Datum Händelse Förändring antal B-aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt antal B-aktier Aktiekapital (SEK)
5 oktober 2020 Set-off issue 19,010 9,505 62,544,400 31,272,518
24 augusti 2020 Set-off issue 128,036 64,018 62,525,390 31,263,013
20 juli 2020 Set-off issue 261,413 130,707 62,397,354 31,198,995
9 juni 2020 Set-off issue 64,014 32,007 62,135,941 31,068,288
24 februari 2020 Share issue 5,963,152 2,981,576 62,071,927 31,036,281
1 oktober 2019 Set-off issue 244,103 122,052 56,108,775 28,054,705
5 oktober 2018 Share issue 4,348,000 2,174,000 55,864,672 27,932,654
18 oktober 2017 Set-off issue 7,267 3,633 51,516,672 25,758,653
15 september 2017 Share issue 3,000,000 1,500,000 51,509,405 25,755,020
7 april 2017 Set-off issue 662,857 331,428 48,509,405 24,255,020
18 oktober 2016 Share issue 2,500,000 1,250,000 47,846,548 23,923,591
16 juni 2016 Share issue 650,000 325,000 45,346,548 22,673,591