Aktiekapitalets utveckling

Följande tabell visar aktiekapitalets utveckling under den period som täcks av den finansiella överblicken.

Datum Händelse Förändring antal B-aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt antal B-aktier Aktiekapital (SEK)
5 oktober 2018 Nyemission 4 348 000 2 174 000 55 864 672 27 932 653
18 oktober 2017 Apportemission 7 267 3 633 51 516 672 25 758 653
15 september 2017 Nyemission 3 000 000 1 500 000 51 509 405 25 755 020
7 april 2017 Apportemission 662 857 331 428 48 509 405 24 255 020
18 oktober 2016 Nyemission 2 500 000 1 250 000 47 846 548 23 923 591
16 juni 2016 Nyemission 650 000 325 000 45 346 548 22 673 591
31 maj 2016 Apportemission 879 121 439 560 44 696 548 22 348 591