Aktiekapitalets utveckling

Följande tabell visar aktiekapitalets utveckling under den period som täcks av den finansiella överblicken.

Datum Händelse Förändring antal B-aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt antal B-aktier Aktiekapital (SEK)
20.08.2021 Set-off issue 23 482 11 741,00 68 281 276,00 34 140 955,50
01.04.2021 Set-off issue 343 394 171 697,00 68 257 794,00 34 129 214,50
10.03.2021 Share issue 5 370 000 2 685 000,00 67 914 400,00 33 957 517,50
05.10.2020 Set-off issue 19 010 9 505,00 62 543 765,00 31 272 517,50
24.08.2020 Set-off issue 128 036 64 018,00 62 524 755,00 31 263 012,50
20.07.2020 Set-off issue 261 413 130 706,50 62 396 719,00 31 198 994,50
09.06.2020 Set-off issue 64 014 32 007,00 62 135 306,00 31 068 288,00
24.02.2020 Share issue 5 963 152 2 981 576,00 62 071 292,00 31 036 281,00
01.10.2019 Set-off issue 244 103 122 051,50 56 108 140,00 28 054 705,00
05.10.2018 Share issue 4 348 000 2 174 000,00 55 864 037,00 27 932 653,50
18.10.2017 Set-off issue 7 267 3 633,00 51 516 037,00 25 758 653,00
15.09.2017 Share issue 3 000 000 1 500 000,00 51 508 770,00 25 755 020,00
07.04.2017 Set-off issue 662 857 331 428,00 48 508 770,00 24 255 020,00
18.10.2016 Share issue 2 500 000 1 250 000,00 47 845 913,00 23 923 591,00
16.06.2016 Share issue 650 000 325 000,00 45 345 913,00 22 673 591,00