Aktiekapitalets utveckling

Följande tabell visar aktiekapitalets utveckling under den period som täcks av den finansiella överblicken.

Datum Händelse Förändring antal B-aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt antal B-aktier Aktiekapital (SEK)
5 oktober 2020 Apportemission 19,010 9,505 62,544,400 31,272,517
24 augusti 2020 Apportemission 128,036 64,018 62,525,390 31,263,012
20 juli 2020 Apportemission 261,413 130,706 62,397,354 31,198,994
9 juni 2020 Apportemission 64,014 32,007 62,135,941 31,068,288
24 februari 2020 Nyemission 5,963,152 2,981,576 62,071,927 31,036,281
1 oktober 2019 Apportemission 244,103 122,051 56,108,775 28,054,705