Ägarstruktur

Bolagets tio största aktieägare, vid den 1 oktober 2019, listas nedan

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Ägarandel
Jonas Sjögren och bolag 11 025 316 19,74
Handelsbanken Fonder 5 454 898 9,76
Jonas Tellander 5 000 000 8,95
Swedbank Robur Fonder 4 180 310 7,48
Annamaria Tellander 3 192 264 5,71
Swedbank Försäkring 2 256 045 4,04
Rustan Panday 2 227 908 3,99
Paul Sverdrup 1 807 782 3,24
Livförsäkringsbolaget Skandia 1 521 710 2,72
C WorldWide Asset Management 1 505 823 2,70
Total largest shareholders 0 38 172 056 68,33
Other shareholders 635 17 936 719 31,67
Totalt 635 56 108 775 100