Ägarstruktur

Bolagets fem största aktieägare, vid den 31 december 2020, listas nedan.

# Ägare STORY A STORY B Ägarandel
1 Roxette Photo NV 0 8,773,384 14.0%
2 Handelsbanken Fonder 0 5,739,532 9.2%
3 Jonas Tellander 0 4,900,000 7.8%
4 Swedbank Robur Fonder 0 4,869,740 7.8%
5 Annamaria Tellander 0 2,992,264 4.8%
Total largest shareholders 0 27,274,920 43.6%
Others 635 35,269,480 56.4%
Total  635 62,544,400 100%