Ägarstruktur

Bolagets tio största aktieägare, vid den 31 mars2019, listas nedan

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Ägarandel
Roxette Photo NV 0 9,431,606 15.2%
Handelsbanken Fonder 0 6,063,532 9.8%
Swedbank Robur Fonder 0 5,750,517 9.3%
Jonas Tellander 0 5,000,000 8.1%
Annamaria Tellander 0 3,192,264 5.1%
Vitruvian Partners 0 2,637,293 4.2%
Rustan Panday 0 2,227,908 3.6%
Paul Sverdrup 0 1,807,782 2.9%
C WorldWide Asset Management 0 1,616,906 2.6%
Livförsäkringsbolaget Skandia 0 1,486,215 2.4%
De tio största aktieägarna totalt 0 39,214,023 63.2%
Övriga aktieägare 635 22,857,904 36.8%
Totalt 635 62,071,927 100.0%