Ägarstruktur

Bolagets tio största aktieägare, vid den 18 februari 2019, listas nedan

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Ägarandel
Jonas Sjögren and companies   9 375 316 16,71 %
Handelsbanken Fonder   5 441 032 9,70 %
Jonas Tellander   5 000 000 8,91 %
Swedbank Robur Fonder   4 384 992 7,82 %
Annamaria Tellander   3 192 264 5,69 %
Swedbank Försäkring   2 306 933 4,11 %
Rustan Panday   2 227 908 3,97 %
Paul Sverdrup   1 807 782 3,22 %
C WorldWide Asset Management   1 742 721 3,11 %
Vitruvian Partners   1 650 000 2,94 %
De tio största aktieägarna totalt   37 128 948 66,17 %
Övriga aktieägare 635 18 979 827 33,83 %
Totalt 635 56 108 775 100,00 %