Ägarstruktur

Bolagets största aktieägare med ett aktieinnehav som överstiger fem procent av det totala antalet aktier i bolaget, vid den 31 oktober 2018, listas nedan.

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Ägarandel
Roxette Photo NV 11 705 316 20,93
Handelsbanken Fonder 5 284 796 9,46
Jonas Tellander 5 000 000 8,95
Swedbank Robur Fonder 4 045 932 7,24
Annamaria Tellander 3 192 264 5,71
Total largest shareholders 0 29 215 415 52,29
Other shareholders 635 26 649 892 47,71
Totalt 635 55 865 307 100