Ägarstruktur

Bolagets tio största aktieägare, vid den 30 juni 2020, listas nedan.

Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Ägarandel
Roxette Photo NV 0 9,197,748 14.8%
Handelsbanken Fonder 0 5,923,532 9.5%
Swedbank Robur Fonder 0 5,439,407 8.8%
Jonas Tellander 0 4,900,000 7.9%
Annamaria Tellander 0 3,141,867 5.1%
Vitruvian Partners 0 2,637,293 4.2%
Rustan Panday 0 2,027,908 3.3%
Paul Sverdrup 0 1,807,782 2.9%
C WorldWide Asset Management 0 1,594,906 2.6%
Livförsäkringsbolaget Skandia 0 1,364,215 2.2%
De tio största aktieägarna totalt 0 38,034,658 61.2%
Övriga aktieägare 635 24,101,283 38.8%
Totalt 635 62,135,941 100.0%